The Best Sales Master การเป็นสุดยอดพนักงานขาย

เอ็มซู เพ็ทแคร์ ได้จัดการอบรมพนักงานขาย เกี่ยวกับอาหารรักษาโรค ในโครงการ The Best Sales Master การเป็นสุดยอดพนักงานขาย วันที่ 26 กันยายน 2562 โดย 1.คุ

Read more

ปฐมนิเทศน์ สัตวแพทย์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ภายใต้หัวข้อ Orientation New Veterinarian 2019

เครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตาได้จัดการปฐมนิเทศน์ สัตวแพทย์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวเมตตา ภายใต้หัวข้อ Orientation New Veterinarian 2019 ระหว่าง วั

Read more

ขอกราบอนุโมทนาบุญ กับหลวงพี่วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่)

วันนี้ทีมงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตา ได้รับเหรียญบูชาไอ้ไข่เรียบร้อยแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่)ด้วยสิ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการเครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตา ที่ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการส่งเสริมการมีงานทำ

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการเครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตา ที่ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปี2562 จากกระทรวงแรงงานและสวั

Read more

สัมมนา ในหัวข้อ SME SOCIAL PLANET “รู้ลึก ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์”

วันนี้ 27 สิงหาคม 2562 ตัวแทนของเครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตา นางสาว ต้องตา บูรณธรรม ที่ปรึกษาฝ่ายสุขภาพสัตว์ และ นางสาว ศุภมาส ปานวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายก

Read more

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิต

Read more

งานวันสัตวแพทย์ไทย ของสมาคมสัตวแพทย์ภาคใต้ (SVet)

กิจกรรมต้อนรับวันสัตว์แพทย์ไทย 2019“วันสัตว์แพทย์ไทย” เพื่อระลึกถึงการจัดตั้ง “สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ และตระหนักถึงความสำคัญของสัตวแพทย์ที

Read more