The Best Sales Master การเป็นสุดยอดพนักงานขาย

เอ็มซู เพ็ทแคร์ ได้จัดการอบรมพนักงานขาย เกี่ยวกับอาหารรักษาโรค ในโครงการ The Best Sales Master การเป็นสุดยอดพนักงานขาย วันที่ 26 กันยายน 2562 โดย 1.คุ

Read more

ปฐมนิเทศน์ สัตวแพทย์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ภายใต้หัวข้อ Orientation New Veterinarian 2019

เครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตาได้จัดการปฐมนิเทศน์ สัตวแพทย์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวเมตตา ภายใต้หัวข้อ Orientation New Veterinarian 2019 ระหว่าง วั

Read more

ขอกราบอนุโมทนาบุญ กับหลวงพี่วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่)

วันนี้ทีมงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตา ได้รับเหรียญบูชาไอ้ไข่เรียบร้อยแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่)ด้วยสิ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการเครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตา ที่ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการส่งเสริมการมีงานทำ

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการเครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตา ที่ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปี2562 จากกระทรวงแรงงานและสวั

Read more