คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ปัตตานี

เลขที่ 100/15 ซอย 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

เบอร์โทรติดต่อ 086-4891405, 073-333170 

เวลาทำการ 08.00-19.00น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล