อันตรายจากน้ำลายสัตว์เลี้ยง

การใช้ช้อนร่วมกับน้องหมาจะเป็นการนำเชื้อที่มีอยู่ในน้ำลายน้องหมาเข้าสู่คนได้โดยตรง ปกติเชื้อที่อยู่ในช่องปากน้องหมาเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดโรคในน้องหมา แต่หากเชื้อเหล่านี้แพร่มาสู่คนผ่านภาชนะโดยไม่มีการล้างทำความสะอาดภาชนะก่อนการใช้ ทำให้เชื้อเหล่านั้นที่ปกติไม่พบเจอในมนุษย์ ซึ่งแน่นอนคนก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันตามเชื่อโรคนั้นๆ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีอาการท้องเสีย อาเจียนได้จากที่เราติดเชื้อในทางเดินอาหาร หรือในบางรายที่มีการรายงานว่า คนติดเชื้อจากน้ำลายสุนัขเข้าทางบาดแผลของคนโดยตรง เช่น เชื้อ Capnocytophaga ซึ่งเชื้อนี้ปกติจะติดเข้าสู่บาดแผลโดยตรง ซึ่งถ้าหากเรามีแผลในช่องปากแล้วเรารับประทานอาหารจากภาชนะอันเดียวกับน้องหมาน้องแมวอาจทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้

น้ำลายสุนัขประกอบด้วยแบคทีเรียหลายชนิด แต่เรียกได้ว่าเป็นแบคทีเรียประจำถิ่น คือแบคทีเรียที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในสุนัข แต่หากแบคทีเรียเหล่านั้นแพร่มาสู่คนก็อาจจะก่อให้เกิดโรคได้เช่นกัน ซึ่งตัวอย่างเชื่อแบคทีเรียที่พบได้ในช่องปากของน้องหมาน้องแมวสุขภาพดีทั่วไป อาทิเช่น Capnocytophaga, Bergeyellazoohelcum, Neisseria เป็นต้น

เชื้อโรคส่วนใหญ่ที่อยู่ในน้ำลายของสุนัขไม่คงทนในสิ่งแวดล้อม การล้างจานหรือภาชนะใส่อาหารด้วยวิธีทั่วไปคือการใช้น้ำยาล้างจานร่วมกับการล้างน้ำออกให้สะอาดก็สามารถกำจัดเชื้อออกได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ภาชนะร่วมกันเพราะเราไม่รู้ว่าในช่องปากของเรามีแผล ไม่ว่าจะเกิดจากการระคายเคืองหรือแม้กระทั้งแผลร้อนใน ก็เป็นเหมือนประตูเปิดให้เชื้อเข้ามาได้ง่ายๆ แม้ว่าการติดเชื้อจากน้ำลายสุนัขสู่คนผ่านทางการใช้ภาชนะร่วมกันจะเกิดได้ไม่ง่ายเหมือนการติดเชื้อผ่านแผลที่ถูกสุนัขข่วนหรือกัดโดยตรง แต่ใช่ว่าจะเกิดไม่ได้ ดังนั้นการป้องกันดีกว่าการแก้ไข แม่แต่สุนัขด้วยกันเอง หมอก็แนะนำให้ใช้ภาชนะแยกกัน มีการล้างทำความสะอาดเสมอทุกครั้งหลังการใช้งาน อาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานแล้วสุนัขไม่กินก็ไม่ควรเก็บให้เขากินอีก เพราะอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สุนัขและแมวท้องเสียได้

เรียบเรียงโดย สัตวแพทย์หญิงนริสา พลอยแก้ว
ผู้จัดการสัตวแพทย์ และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสัตวแพทย์โรงพยาบาลเมตตา