โรงพยาบาลแมวเมตตา หาดใหญ่

โรงพยาบาลแมวเมตตา หาดใหญ่ (กาญจนวณิชย์

ตั้งอยู่เลขที่ 564/4  ถนนกาญจณวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทรติดต่อ 086-4891407 , 086-4060296

เปิดทำเวลา 08.00-20.00 น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล

เปิดบริการแล้ว