โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ (ศุภสารรังสรรค์)

เลขที่ 262 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทรติดต่อ 086-4980469, 074-243245 

เวลาทำการ 08.00-20.00น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล