โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ (นิพัทธ์อุทิศ 3)

เลขที่ 202/9 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทรติดต่อ 086-4834036, 074-231780 

เวลาทำการ 08.00 – 24.00 น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล