โรงพยาบาลสัตว์เมตตา พัทลุง

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา พัทลุง

เลขที่ 198/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

เบอร์โทรติดต่อ  089-8418790, 074-610840

เวลาทำการ  08.00 – 20.00น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล