โรงพยาบาลสัตว์ยะลา

โรงพยาบาลสัตว์ยะลา (สำนักงานใหญ่)

ตั้งอยู่เลขที่ 696-702 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

เบอร์โทรติดต่อ 086-4891407, 073-214613 

เปิดทำเวลา 08.00-20.00น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล