โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 269 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เบอร์โทรติดต่อ 095-8099091, 077-281616

เปิดทำการ  08.00 – 20.00 น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล